Տասնութերորդ Տարի, 1885

Թիւ Է

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Է


Կրօնական

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Է, էջ 281-302


Բանասիրական

Հարմս, Ֆրիդրիխ Հոգեբանութեան պատմական զարգացման տեսութիւնը.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Է, էջ 302-317


Բէն, Ալէքսանդր Հոգի եւ մարմին։ Շարադրութիւն Աղէքսանդրի Բէն պրօֆեսորի տրամաբանութեան Էբիրդինեան համալսարանի.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Է, էջ 317-326


Գիւլզադեանց, Սամուէլ Կին ժրագլուխ։ Ըստ առակացն Սողոմոնի.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Է, էջ 327-328


Խմբագրական Կարեւոր ծանուցմունք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Է, էջ 328


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Է


Խմբագրական Ծանուցմունք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Է