Տասնյոթերորդ Տարի, 1885

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ա


Խմբագրական Արարատի ԺԸ շրջան.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ա, էջ 1-3


Կրօնական

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ա, էջ 4-16


Բանասիրական

Տէր-Գաբրիէլեանց, Սարգիս Դպիրներ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ա, էջ 17-28


Յակովբեանց, Յարութիւն քահ. Ուղեւորութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ա, էջ 28-31


Լերմոնտով, Մ. Նաւ օգաչու.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ա, էջ 32-34


Պապաջանեանց, Վասակ Ծրագիր մանկավարժութեան։ Հեղինակութիւն Հերման Կեռն։ Երրորդ անգամ քննուած հրատարակութիւն Բերլին։ Վիետմանշի գրավաճառանոց.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ա, էջ 34-39


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ա, էջ 39-41


Խմբագրական Ազգային Սահմանադրութիւն հայոց Կ. Պօլիս 1863.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ա, էջ 41-43


Խմբագրական Հոգեւոր պաշտօնայք եւ պաշտօնատեղիք ի Ռուսաստան եւ ի Պարսկաստան.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ա, էջ 43-48


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ա, էջ 48


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ա


Խմբագրական Ծանուցումն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ա