Տասնյոթերորդ Տարի, 1885

Թիւ Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Բ


Կրօնական

Խմբագրական Խղճմտանքի զօրութիւնը.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Բ, էջ 49-58


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Բ, էջ 59-69


Բանասիրական

Տէր-Գաբրիէլեանց, Գաբրիէլ Ուսուցչի կատարելագործութիւնը.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Բ, էջ 69-73


Յակովբեանց, Յարութիւն քահ. Ուղեւորութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Բ, էջ 73-77


Սրինգ Արհեստի կարեւորութիւնը.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Բ, էջ 78


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Բ, էջ 79-80


Խմբագրական Կ. Պօլսոյ ձայն։- Ազգային ժողով։- Նիստ ԺԷ 1885 յունուար 24.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Բ, էջ 81-88


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Բ, էջ 88


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Բ


Խմբագրական Ծանուցումն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Բ