Տասնութերորդ Տարի, 1885

Թիւ Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Դ


Կրօնական

Խմբագրական Խօհեմութիւն խօսքի մէջ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Դ, էջ 137-145


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Դ, էջ 146-162


Բանասիրական

Պանդուխտ Է՞ր եմ ես միշտ տխուր.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Դ, էջ 163


Սրինգ Սոխակ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Դ, էջ 164


Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Մ. Ծնողի կսկիծը.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Դ, էջ 165


Ազգային

Խմբագրական Կաթուղիկոսի ընտրութիւն։- Ուղերձներ։- Շնորհաւորական հեռագրեր.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Դ, էջ 166-180


Խմբագրական «Արարատ»-ի խմբագրութեան.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Դ, էջ 181-182


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Դ, էջ 182


Խմբագրական Վրիպակ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Դ, էջ 182


Խմբագրական Ցուցակ քննութեանց ճեմարանի ս. Էջմիածնի 1884-85 թ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Դ, էջ 183-184


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Դ


Խմբագրական Ծանուցմունք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Դ