Տասնյոթերորդ Տարի, 1885

Թիւ Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Գ


Կրօնական

Խմբագրական Խոհականութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Գ, էջ 91-97


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Գ, էջ 98-113


Բանասիրական

Խմբագրական Նաստիա.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Գ, էջ 114-121


Ազգային

Խմբագրական Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Գ, էջ 121


Խմբագրական Պատասխան Կովկաս լրագրի յօդուածին Հայոց հոգեւոր ուսումնարանաց վերաբերութեամբ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Գ, էջ 122-135


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Գ


Խմբագրական Ծանուցումն.
Տասնյոթերորդ Տարի, (1885) Թիւ Գ