Տասնութերորդ Տարի, 1885

Թիւ Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ


Կրօնական

Խմբագրական Գերագոյն բարին.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ, էջ 425-434


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Բրիտանական Աստուածաշնչի ընկերութեան սուրբ գրոց հայերէն թարգմանութիւնները.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ, էջ 435-439


Բանասիրական

Հարմս, Ֆրիդրիխ Հոգեբանութեան պատմական զարգացման տեսութիւնը.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ, էջ 440-446


Բէն, Ալէքսանդր Հոգի եւ մարմին։ Շարադրութիւն Աղէքսանդրի Բէն պրօֆեսորի տրամաբանութեան Էբիրդինեան համալսարանի.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ, էջ 446-452


Լերմոնտով, Մ. Ամպք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ, էջ 453


Սէթ Տանջանք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ, էջ 454


Ազգային

Խմբագրական Մահ Ս. Եսայի Պատրիարքի.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ, էջ 455-457


Խմբագրական Երուսաղէմի պատրիարքին ընտրութեան վերաբերեալ օրինական տրամադրութիւնք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ, էջ 457-458


Խմբագրական Ամենապատիւ Տէր-Եսայի Պատրիարք Երուսաղէմի։ Կենսագրութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ, էջ 459-460


Խմբագրական Հանդէս ԺԱ-րդ տարեդարձի Ճեմարանի Ս. Էջմիածնի.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ, էջ 460-461


Խմբագրական Վեհափառ Տ. Տ. Մակար սրբազնագոյն Հայրապետը Տփխիսումն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ, էջ 461-469


Խմբագրական Տփխիսի հայ հոգեւորականութեան ներկայանալը Նորին Վեհափառութեան Տ. Տ. Մակար Ս. Կաթողիկոսին.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ, էջ 469-471


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւնք ընդարձակ օրացոյց 1886։ Սեփհականութիւն Սուրբ Փրկչի ազգային հիւանդանոցին.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ, էջ 471-472


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ


Խմբագրական Ծանուցմունք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ժ