Տասնութերորդ Տարի, 1885

Թիւ Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Թ


Խմբագրական Եսայի Պատրիարք ս. Երուսաղէմի հանգեաւ ի տէր։ Մահագոյժ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Թ, էջ 377


Կրօնական

Խմբագրական Կամայական մտածմունքների վտանգը.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Թ, էջ 378-388


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Թ, էջ 389-404


Բանասիրական

Հարմս, Ֆրիդրիխ Հոգեբանութեան պատմական զարգացման տեսութիւնը.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Թ, էջ 405-409


Բէն, Ալէքսանդր Հոգի եւ մարմին։ Շարադրութիւն Աղէքսանդրի Բէն պրօֆեսորի տրամաբանութեան Էբիրդինեան համալսարանի.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Թ, էջ 409-415


Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս Խմբագրութեան «Արարատ» ամսագրոյ. Է. արձանագիր Արմաւիրայ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Թ, էջ 416


Ազգային

Խմբագրական Բարձրագոյն Հրովարտակք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Թ, էջ 417-424


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Թ


Խմբագրական Ծանուցմունք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Թ