Տասնութերորդ Տարի, 1885

Թիւ Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ը


Խմբագրական Տ. Տ. Մակար Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց։ Հեռագիր.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ը, էջ 329


Խմբագրական Տ. Տ. Մակար Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց հաստատեալ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ը, էջ 330-333


Կրօնական

Խմբագրական Ամօթխածութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ը, էջ 334-344


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ը, էջ 344-354


Բանասիրական

Բէն, Ալէքսանդր Հոգի եւ մարմին։ Շարադրութիւն Աղէքսանդրի Բէն պրօֆեսորի տրամաբանութեան Էբիրդինեան համալսարանի.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ը, էջ 355-364


Ազգային

Խմբագրական Պաշտօնական տեղեկութիւն հաստատութեան Կաթուղիկոսի.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ը, էջ 365-366


Խմբագրական Հեռագիրք Մակար Կաթուղիկոսի ընտրութեան առթիւ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ը, էջ 367-369


Խմբագրական Հանդէս յիշատակութեան Հայրապետի ի ս. պատարագի ի Մայր Տաճարի.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ը, էջ 369-372


Պաշտօնական

Խմբագրական Յօրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ը, էջ 373-375


Խմբագրական Մահագոյժ Գրիգոր արքեպիսկոպոս Յովբեանց.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ը, էջ 376


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ը


Խմբագրական Ծանուցմունք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Ը