Տասնութերորդ Տարի, 1885

Թիւ Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Զ


Կրօնական

Խմբագրական Ծածուկ մեղքեր.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Զ, էջ 233-242


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Զ, էջ 243-255


Բանասիրական

Հարմս, Ֆրիդրիխ Հոգեբանութեան պատմական զարգացման տեսութիւնը.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Զ, էջ 256-262


Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Օրօր.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Զ, էջ 263


Ազգային

Խմբագրական Ճեմարանի Գ լսարանի աւարտողներ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Զ, էջ 264-267


Բուդաղեանց, Թադէոս աւագ քահ. Պատճէն կտակի հանգուցեալ Թադէոս աւագ քահանայի Բուդաղեանց ի Բագու.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Զ, էջ 267-270


Խմբագրական Կովկասու քաղաքական մասին կառավարչապետի յանուն Ամենապատիւ Նախագահի Սինօդի Սրբոյ Էջմիածնի Տ. Մկրտչի Սրբազան Արքեպիսկոպոսի ուղղեալ յ3-ն ամսոյս № 5639 գրութեան ի կատարումն՝ արտատպում ենք «Նոր դար» լրագրի 41 համարում տպած ռուս Կովկազ լրագրի յօդուածի թարգմանութիւնը Հայ Հոգևոր դպրոցների մասին՝ որի առթիւ գրուած է Արարատի մարտ ամսատետրում.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Զ, էջ 270-278


Խմբագրական Սանասարեան վարժարան ի Կարին։ Յայտագիր 1885-86 վարժարանական տարւոյ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Զ, էջ 278-280


Խմբագրական Կարեւոր ծանուցումն.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Զ, էջ 280


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Զ


Խմբագրական Ծանուցմունք.
Տասնութերորդ Տարի, (1885) Թիւ Զ