Տասնիններորդ Տարի, 1886

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա


Կրօնական

Խմբագրական Շնորհաւոր նոր տարի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա, էջ 1


Խմբագրական Նոր տարի օրը.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա, էջ 2-9


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա, էջ 10-25


Բանասիրական

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արմաւիրայ Ը-րդ արձանագիրն , օրինակեալ 1885 ամին.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա, էջ 25-27


Ազգային

Խմբագրական Նոր տարի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա, էջ 28-30


Խմբագրական Թղթակցութիւն Վանից. Համառօտ տեղեկագիր վերակառուցման եւ օծման արարք ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյն ի Վան.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա, էջ 30-35


Խմբագրական Առ ժողովրդական լրութիւն արարք ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա, էջ 35-36


Կոպչակչեանց, Օգսենտիոս քահանա Խմբագրութեան Արարատ ամսագրի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա, էջ 36


Խմբագրական Պաշտօնեայք Հայաստանեայց եկեղեցւոյ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա, էջ 37-44


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա, էջ 44


Պաշտօնականք

Խմբագրական Դիւան Վեհափառ Կաթուղիկոսի. Կոնդակք Վեհափառ Հայրապետի Ազգիս.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա, էջ 44-45


Խմբագրական Շրջաբերական հրամանք Սինօդի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա, էջ 46-47


Խմբագրական Յօրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա, էջ 48


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ա