Տասնիններորդ Տարի, 1886

Թիւ Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Բ


Կրօնական

Խմբագրական Հակառակորդներին յաղթելը.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Բ, էջ 49-56


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Բ, էջ 57-77


Բանասիրական

Շոէլ դոկտոր Կրօնի եւ բարոյականութեան յարաբերութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Բ, էջ 77-90


Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Լծակից ամոլներ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Բ, էջ 91


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Բ, էջ 92


Պաշտօնականք

Խմբագրական Շրջաբերական Սինօդի օրհնութիւն Սրբալոյս միւռօնի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Բ, էջ 92-93


Խմբագրական Քաղուածք օրագրութեանց Սինօդի. Ի յունուար ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Բ, էջ 93-96


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Բ