Տասնիններորդ Տարի, 1886

Թիւ Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Դ


Խմբագրական Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Դ, էջ 145


Կրօնական

Խմբագրական Աշխարհքս քո հայելին.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Դ, էջ 146-154


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Դ, էջ 154-178


Բանասիրական

Խմբագրական Բարոյական բարիքներ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Դ, էջ 178-187


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Դ, էջ 188


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Դ, էջ 189


Պաշտօնականք

Խմբագրական Ի մարտ ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Դ, էջ 189-192


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Դ


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Դ