Տասնիններորդ Տարի, 1886

Թիւ Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ե


Խմբագրական Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ե, էջ 193


Կրօնական

Խմբագրական Մարդուս իւր սիրտը քարացնելն ու անզգայացնելը.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ե, էջ 194-201


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ե, էջ 201-221


Բանասիրական

Տոլստոյ, Լեւ Ի՞նչ է բաղդը.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ե, էջ 221-233


Ազգային

Խմբագրական Քահանայից առիթով.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ե, էջ 234-235


Խմբագրական Կիլիկիոյ ս. կաթուղիկոսի նուիրական առիթով.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ե, էջ 236-237


Խմբագրական Կարեւոր ծանուցումն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ե, էջ 238


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Համառօտ հաշիւ վերաշինութեան Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ Մեծ-Արխվալի գիւղի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ե, էջ 238-239


Խմբագրական Ղուկաս վարդապետ Շատւորեանց։ Մահագոյժ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ե, էջ 240


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ե