Տասնիններորդ Տարի, 1886

Թիւ Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Գ


Խմբագրական Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Գ, էջ 97


Կրօնական

Խմբագրական Երեւոյթ եւ իսկութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Գ, էջ 98-105


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Գ, էջ 106-129


Բանասիրական

Խմբագրական Հայերը Ասիայում.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Գ, էջ 129-131


Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Սարեակ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Գ, էջ 132


Ազգային

Խմբագրական Հրաւէր հայ ազգին.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Գ, էջ 133-139


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Գ, էջ 140-143


Պաշտօնականք

Խմբագրական Ի փետրվար ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Գ, էջ 143


Խմբագրական Բացումն հայ հոգեւոր երկսեռ ծխական դպրոցաց.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Գ, էջ 144


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Գ