Տասնիններորդ Տարի, 1886

Թիւ Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ժ


Կրօնական

Խմբագրական Ինձ կեանք Քրիստո՜ս է.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ժ, էջ 425-433


Օրմանեան, Մաղաքիա վարդապետ Առ Աստուածարեալ եւ Վեհափառ Տէր Տէր Մակար Ա.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ժ, էջ 434


Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս Աթոռ Հայաստանեայց.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ժ, էջ 435-444


Պատմական

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ աշխարհահռչակ վանից Սրբոյ Նշանի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ժ, էջ 444-455


Բանասիրական

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա Հրէական աշխարհը Յիսուս Քրիստոսի օրերում.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ժ, էջ 455-465


Սէթ Անհոգ գիւղացի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ժ, էջ 466


Պաշտօնականք

Խմբագրական Դիւան Վեհափառ Կաթուղիկոսի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ժ, էջ 467-470

Մահացուցակ

Խմբագրական Յովակիմ եպիսկոպոս Մկրտչեան Տէր Գրիգորեանց։ Անդամ Սինօդի սրբոյ Էջմիածնի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ժ, էջ 471-472


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից. Գրատան տպարան Ս.Էջմիածնի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ժ