Տասնիններորդ Տարի, 1886

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԱ


Խմբագրական 4ն դեկտեմբերի 1886 ամի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԲ


Կրօնական

Խմբագրական Մեռնելն ինձ շա՜հ է.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԱ, էջ 473-482


Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս Աթոռ Հայաստանեայց.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԱ, էջ 482-492


Պատմական

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԱ, էջ 493-499


Բանասիրական

Սմբատեանց, Մեսրովբ եպիսկոպոս Բազմարդիւն խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Ժ-րդ արձանագիր Արմաւիրայ,գտեալ 1886 ամի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԱ, էջ 499-503


Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Գիւղացու յոյսը.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԱ, էջ 503


Ազգային

Խմբագրական Տարեդարձ Օծման Վեհափառ Հայրապետի Ամենայն Հայոց Տ. Մակարայ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԱ, էջ 504-508

Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԱ, էջ 509


Խմբագրական Կ. Պօլսոյ ձայն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԱ, էջ 509-510


Պաշտօնականք

Խմբագրական Դիւան Վեհափառ Կաթուղիկոսի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԱ, էջ 510-512


Խմբագրական Ի սեպտեմբեր ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԱ, էջ 512


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԱ


Խմբագրական Ծանուցմունք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԱ