Տասնիններորդ Տարի, 1886

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԲ


Կրօնական

Մասիլեօն Մահ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԲ, էջ 513-518


Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս Աթոռ Հայաստանեայց.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԲ, էջ 519-525


Պատմական

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԲ, էջ 526-540


Բանասիրական

Երզնկեան, Գ. Կրօնագիտութեան դասաւանդումն մեր ուսումնարաններում.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԲ, էջ 541-547


Աբեղեան, Մ. Ոսկեմայր-Տիրամայր։ (Դարբնաց Քար և Հոգւոց վանք).
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԲ, էջ 547-548


Ազգային

Խմբագրական Տօնախմբութիւն Վեհափառ Հայրապետի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԲ, էջ 549


Խմբագրական Կարեւոր ազդ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԲ, էջ 549

Պաշտօնականք

Խմբագրական Դիւան Վեհափառ Կաթուղիկոսի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԲ, էջ 549-550


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց ԺԹ-րդ շրջանի (1886) Արարատ ամսագրոյ Սրբոյ Էջմիածնի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԲ, էջ 551-553


Խմբագրական Բովանդակութիւն ԺԹ շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԲ, էջ 554-555


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւնք, բացուած է առաջիկայ 1887 թուականի բաժանորդագրութիւնը.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԲ, էջ 555-556


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ ԺԲ