Տասնիններորդ Տարի, 1886

Թիւ Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Թ


Բանասիրական

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա Աղէքսանդրիան եւ Հռովմը։- Հրէից համայքն արեւմտեան քաղաքակրթութեան մայրաքաղաքներում.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Թ, էջ 377-391


Երզնկեան, Գ. Կրօնագիտութեան դասաւանդումն մեր ուսումնարաններում.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Թ, էջ 392-403


Խմբագրական Պատրաստուող սերնդի առողջապահութիւնը.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Թ, էջ 403-418


Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Հայ մանկաբարձուհու մաղթանքը.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Թ, էջ 418


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Թ, էջ 419-421


Պաշտօնականք

Խմբագրական Դիւան Վեհափառ Հայրապետի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Թ, էջ 421-424


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարան Ս.Էջմիածնի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Թ


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Թ