Տասնիններորդ Տարի, 1886

Թիւ Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ը


Կրօնական

Խմբագրական Հաստատամտութիւն ու փոփոխամտութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ը, էջ 329-338


Բանասիրական

Գեօնջեան, Մեսրոպ քահանա Հրէաների պանդխտութիւնն արեւմտքում.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ը, էջ 339-347


Երզնկեանց, Գ. Կրօնագիտութեան դասաւանդումն մեր ուսումնարաններում։ (Երախտագիտական նուէր մեծ Պ. Մկրտիչ Սանասարեանցին).
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ը, էջ 348-358


Խմբագրական Պատրաստուող սերնդի առողջութիւնը.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ը, էջ 358-365


Յովսէփեան, Ղազարոս քահանայ Երաժշտութեան ազդեցութիւնը.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ը, էջ 365-368


Ազգային

Բէգ-Նազարեան, Ս. Տեղեկագիր դպրոցին Երեւանայ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ը, էջ 368-374


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ը, էջ 374


Պաշտօնականք

Խմբագրական Յօրագրութեանց Սինօդի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ը, էջ 375


Խմբագրական Կարեւոր ծանուցումն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ը, էջ 375-376


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ը, էջ 376


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ը


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Ը