Տասնիններորդ Տարի, 1886

Թիւ Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Զ


Կրօնական

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Օծման իւղ եւ օծումն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Զ, էջ 241-252


Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Հայաստանեայցս Առաքելական ս. եկեղեցւոյ պատմութիւն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Զ, էջ 252-279


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Զ, էջ 280-285


Խմբագրական Օրագիր Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Զ, էջ 285-286


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Զ, էջ 286


Պաշտօնականք

Խմբագրական Նուիրատուք ճեմարանի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Զ, էջ 286-287


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի (Ապրիլ ամսոյ)։- Դատաստանականք.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Զ, էջ 287-288


Խմբագրական Կարեւոր ծանուցումն.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Զ, էջ 288


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Զ


Յայտարարութիւններ

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տասնիններորդ Տարի, (1886) Թիւ Զ