Քսաներորդ Տարի, 1887

Թիւ Է

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Է


Կրօնական

Խմբագրական Յաւիտենական կեանքի վերայ մտածութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Է, էջ 289-299


Պատմական

Երզնկեանց, Ռուստամ -Բէկ Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Է, էջ 300-315


Բանասիրական

Խմբագրական Ուսումնարանը եւ ընտանիքը մատաղ սերնդի դաստիարակութեան մեջ, եւ նոցա՝ միմեանց հետ ունեցած յարաբերութիւնը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Է, էջ 316-322


Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Գիւղացու բողոքը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Է, էջ 322-323


Ազգային

Խմբագրական Հաշիւ ել և մտից եկեղեցական-ծխական երկդասեան երկսեռ ուսումնարանաց Հայոց Նոր Բայազիտ քաղաքի վասն 1886/7 ուսումնական ամի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Է, էջ 324-325


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Է, էջ 326-328


Պաշտօնականք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Է, էջ 329-331


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Է, էջ 332


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Է