Քսաներորդ Տարի, 1887

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ա


Խմբագրական Արարատի 20-րդ շրջանը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ա, էջ 1-2


Կրօնական

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ Ծնունդ Յիսուսի ի Բեթղեհէմ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ա, էջ 3-4


Բօսիւէ Քարոզ մահուան վերայ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ա, էջ 5-13


Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս Աթոռ Հայաստանեայց.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ա, էջ 13-27


Պատմական

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ա, էջ 27-37


Բանասիրական

Խմբագրական Պատրաստուող սերնդի առողջապահութիւնը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ա, էջ 38-45


Ազգային

Խմբագրական Կ. Պօլսոյ ձայն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ա, էջ 45-46


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ա, էջ 46-47


Պաշտօնականք

Խմբագրական Դիւան Վեհափառ կաթուղիկոսի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ա, էջ 47-48


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ա