Քսաներորդ Տարի, 1887

Թիւ Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ


Կրօնական

Բօսիւէ Քարոզ մահուան վերայ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ, էջ 49-58


Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս Աթոռ Հայաստանեայց.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ, էջ 59-67


Պատմական

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ, էջ 68-76


Բանասիրական

Խմբագրական Աւստրիական եպիսկոպոսների հովուական թուղթը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ, էջ 77-81


Խմբագրական Պատրաստուող սերնդի առողջապահութիւնը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ, էջ 81-87


Խմբագրական Ստութիւնը մեծ մեղք է.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ, էջ 88


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ, էջ 89


Խմբագրական Հաշուեցուցակ։ Համառօտ հաշուեցուցակ մտից և ծախուց հոգեւոր երկսեռ դպրոցաց Հայոց Աստրախանայ, քաղեալ ի հաշուէտումարաց 1883, 1884 և 1885 ամաց.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ, էջ 89-93


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ, էջ 93


Պաշտօնականք

Խմբագրական Դիւան Վեհափառ կաթուղիկոսի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ, էջ 93-94


Խմբագրական Ի յունվար ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ, էջ 94-96


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ, էջ 96


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս.Էջմիածնի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Բ