Քսաներորդ Տարի, 1887

Թիւ Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Դ


Կրօնական

Տէր-Յակովբեանց, Կարապետ Գ. Քրիստոս յարեա՜ւ ի մեռելոց.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Դ, էջ 145-147


Խմբագրական Ապերախտութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Դ, էջ 147-158


Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս Աթոռ Հայաստանեայց.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Դ, էջ 159-167


Պատմական

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Դ, էջ 168-174


Բանասիրական

Խմբագրական Պատրաստուող սերնդի առողջապահութիւնը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Դ, էջ 174-190


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Դ, էջ 191-192


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Դ, էջ 192-193


Մահագոյժ

Խմբագրական Յովհաննէս վարդապետ Ղալամեան Տաթեւացի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Դ, էջ 194


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Դ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Դ