Քսաներորդ Տարի, 1887

Թիւ Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ե


Կրօնական

Խմբագրական Անմահութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ե, էջ 194-205


Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս Աթոռ Հայաստանեայց.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ե, էջ 205-212


Պատմական

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ե, էջ 213-226


Բանասիրական

Գիւլզատեանց, Սամուէլ Ֆիրդուսի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ե, էջ 227-229


Ֆիրդուսի Ի մահ քաջին Սֆանդեարայ (Սպանդարայ)։- Մենամարտ քաջին Սամայ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ե, էջ 229-230


Ազգային

Խմբագրական Նուիրատուութիւնք Աստրախանի Հայոց.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ե, էջ 231-234


Խմբագրական Հայուհեաց բարեգործական ընկերութիւն Տփխիսոյ։ Օրագիր.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ե, էջ 234-237


Խմբագրական Նուիրատուութիւն Գեր. Սերովբէ եպիսկոպոսի։- Նուիրատուութիւն Պ. Կոստանդնի Ալիխանեան.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ե, էջ 237


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ե, էջ 238-239


Պաշտօնականք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ե, էջ 239-241


Ազդ

Խմբագրական Ազդ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ե, էջ 241


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ե


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ե