Քսաներորդ Տարի, 1887

Թիւ Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Գ


Կրօնական

Մասսիլիոն Մարդոց արած դատողութիւնն ու դատաստանը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Գ, էջ 97-104


Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս Աթոռ Հայաստանեայց.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Գ, էջ 104-123


Բանասիրական

Խմբագրական Պատրաստուող սերնդի առողջապահութիւնը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Գ, էջ 124-134


Բարոյական

Խմբագրական Հազար ոսկի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Գ, էջ 134-135


Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Ասում են միայն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Գ, էջ 135-136


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Գ, էջ 137-138


Խմբագրական «Մանկավարժանոց».
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Գ, էջ 139-140


Պաշտօնականք

Խմբագրական Դիւան Վեհափառ կաթուղիկոսի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Գ, էջ 140-141


Խմբագրական Ի փետրվար ամսոյ օրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Գ, էջ 141


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Գ, էջ 142


Մահագոյժ

Խմբագրական Բառնաբաս վարդապետ Տէր-Յովսէփեան.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Գ, էջ 143-144


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Գ


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Գ