Քսաներորդ Տարի, 1887

Թիւ Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ժ


Կրօնական

Խմբագրական Մարդս եւ իւր գործն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ժ, էջ 429-437


Խմբագրական Ճառ որ ասուած է սուրբ Աստուածածնի աւետման տօնի օրը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ժ, էջ 438-443


Բանասիրական

Շմիդ Մարմնամարզութիւն եւ նորա համառօտ պատմութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ժ, էջ 443-450


Միաբան Աշխարհիկ լեզու եւ քննադատութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ժ, էջ 450-459


Ազգային

Նահապետեան, Արշակ Տեղեկագիր ճեմարանի Մայր Աթոռոյ ս. Էջմիածնի 1886-87 ուս. ամի։- Ցուցակ աշակերտաց ըստ տեղագրութեան։- Առարկաները ուսուցչաց մէջ բաժանուեցան հետեւեալ կերպ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ժ, էջ 459-467


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ժ, էջ 468


Խմբագրական Նորին Վեհափառութիւն ծայրագոյն պատրիարք կաթուղիկոսն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ժ


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ժ


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ժ