Քսաներորդ Տարի, 1887

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ


Կրօնական

Մասսիլիոն Եպիսկոպոս Աշխարհ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ, էջ 469-480


Բանասիրական

Շմիդ Մարմնամարզութեան բարոյական եւ գեղասիրական նշանակութիւնը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ, էջ 480-492


Միաբան Աշխարհիկ լեզու եւ քննադատութիւն։ Պ. Փիլ. Վարդանեանի «Հոմերի Իլիականը».
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ, էջ 493-498


Տէր-Աւետիքեանց, Ներսէս Նոյեմբեր ամիս.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ, էջ 498-499


Ազգային

Խմբագրական Հանդէս Բ. Տարեդարձի Օծման Վեհապառ Հայրապետի ազգիս.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ, էջ 500


Խմբագրական Նուէր Կ. Պօլսից եւ Մայր Տաճարի վերանորոգութիւն։- Թուղթ Սրբազան Պատրիարքին Կ.Պօլսոյ։- Կոնդակ Վեհապառ Կաթուղիկոսի առ Ս.Պատրիարք Կ. Պօլսոյ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ, էջ 500-503


Խմբագրական Հաշիւ Շամախու եկեղեցական երկդասեան դպրոցի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ, էջ 503-504


Խմբագրական Համառօտ հաշիւ Թէլաւի Հայոց եկեղեցական ծխական երկսեռ ուսումնարանների 1886 թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև 1887 թ. սեպտեմբերի 1-ը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ, էջ 505-506


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Յայտարարութիւն գործադիր-մնայուն յանձնաժողովոյ Յովսէփայ Իզմիրեանց կտակին.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ, էջ 506-508


Պաշտօնականք

Խմբագրական Դիւան Վեհափառ կաթուղիկոսի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ, էջ 508-509


Խմբագրական Սինօդի սեպտմ. եւ հոկտեմբեր ամիսների օրագրութիւններից։- Վարչականք։- Դատաստանականք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ, էջ 509-510


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն։ Արարատ ամսագիր կրօնական, պատմական, բանասիրական եւ ազգային.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ, էջ 511-512


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԱ