Քսաներորդ Տարի, 1887

Թիւ ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԲ


Կրօնական

Խմբագրական Բաղդաւոր լինելու արուեստը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԲ, էջ 513-523


Խմբագրական Տարւոյ վերջը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԲ, էջ 523-532


Բանասիրական

Շմիդ Մարմնամարզութեան գեղասիրական նշանակութիւնն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԲ, էջ 532-537


Միաբան Աշխարհիկ լեզու եւ քննադատութիւն։ Պ. Փիլ. Վարդանեանի «Հոմերի Իլիականը».
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԲ, էջ 537-544


Պաշտօնականք

Խմբագրական Սինօդի դեկտ. օրագրութիւններից։- Վարչականք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԲ, էջ 544-546


Մահագոյժ

Խմբագրական Թադէոս եպիսկոպոս Տ. Դանիէլեան.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԲ, էջ 547


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն։ Արարատ ամսագիր կրօնական, պատմական, բանասիրական, բարոյական եւ ազգային.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԲ, էջ 548-549


Խմբագրական Բովանդակութիւն նիւթոց Ի. շրջանի Արարատ ամսագրոյ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԲ, էջ 551-551


Խմբագրական Ցուցակ բաժանորդաց Ի րդ շրջանի (1887) Արարատ ամսագրոյ սրբոյ Էջմիածնի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԲ, էջ 553-563


Խմբագրական Գործակոլք Արարատայ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ ԺԲ