Քսաներորդ Տարի, 1887

Թիւ Թ

Կրօնական

Խմբագրական Երկրաւոր բաղդաւորութեան բարիք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Թ, էջ 381-391


Խմբագրական Ճառ վերացման Սրբոյ Խաչին.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Թ, էջ 391-397


Բանասիրական

Խմբագրական Ռուսաց հոգեւոր դպրոցները.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Թ, էջ 397-404


Րեկլիւ, Էլիզէ Արաքսի հովիտը եւ հայեր.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Թ, էջ 405-413


Ազգային

Խմբագրական Վերադարձ Վեհափառ Հայրապետի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Թ, էջ 413-414


Խմբագրական Տարեդարձ բացման ճեմարանի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Թ, էջ 414-415


Խմբագրական Հանդէս մրցանակաց բաշխման Իզմիրեանց կտակին.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Թ, էջ 416-424


Այլ եւ այլք

Խմբագրական Այլ եւ այլք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Թ, էջ 425


Պաշտօնականք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Թ, էջ 425-427


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Թ, էջ 428