Քսաներորդ Տարի, 1887

Թիւ Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ը


Կրօնական

Խմբագրական Մաքուր հոգին Աստուած կտեսնի։ Մի մտածութիւն առաւօտը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ը, էջ 333-343


Խմբագրական Ճառ ասացեալ յաւուր տօնի վերափոխման սրբուհւոյ Աստուածածնի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ը, էջ 343-348


Պատմական

Երզնկեանց, Ռուստամ - Բէկ Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ը, էջ 349-364


Բանասիրական

Խմբագրական Ուսումնարանը եւ ընտանիքը մատաղ սերնդի դաստիարակութեան մեջ, եւ նոցա՝ միմեանց հետ ունեցած յարաբերութիւնը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ը, էջ 364-371


Քալճեան, Նորայր Պայազիտ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ը, էջ 371-376


Ազգային

Խմբագրական Ազդ։ Գործադիր-մնայուն յանձնաժողովոյ կտակին Յովսէփայ Իզմիրեանց.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ը, էջ 376


Պաշտօնականք

Խմբագրական յՕրագրութեանց Սինօդի։- Վարչականք։- Դատաստանականք։- Դպրոցականք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ը, էջ 376-380


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ը


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Ը