Քսաներորդ Տարի, 1887

Թիւ Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Զ


Կրօնական

Խմբագրական Աշխարհս յաւիտենական կեանքի հայելին է.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Զ, էջ 241-250


Նիկանոր Ճառ հոգեգալստեան.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Զ, էջ 251-256


Պատմական

Երզնկեանց, Ռուստամ Բէկ Հնախօսական տեղագրութիւն Հաղբատայ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Զ, էջ 256-273


Բանասիրական

Խմբագրական Ուսումնարանը եւ ընտանիքը մատաղ սերնդի դաստիարակութեան մեջ, եւ նոցա՝ միմեանց հետ ունեցած յարաբերութիւնը.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Զ, էջ 274-280


Ազգային

Խմբագրական Կաթողիկէ Մայր եկեղեցւոյ տօնը։-Հինգ կուսակրօն քահանայ ձերնադրութիւնը։-Շամախեցւոյ ընծայաբերութիւն առ Գեր. Թադէոս Արքեպւկոպոս Ձիւնական։-Նոր Նախիջեւնացի Մեծ. Պ. Միքայէլ Ս.Չորչոփեանցի նուիրատուութիւն.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Զ, էջ 281-282


Սալամբէկեանց, Միքայէլ Հաշիւ հոգաբարձու կառավարչի Հաւլաբարի «Խօջիվանքի» հանգստարանի ի 11-էն ապրիլի 1883 թ. ց 22-ն մարտի 1887 թ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Զ, էջ 283-287


Պաշտօնականք

Խմբագրական Դիւան Վեհափառ կաթուղիկոսի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Զ, էջ 288


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից գրատան տպարանի Ս. Էջմիածնի.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Զ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Քսաներորդ Տարի, (1887) Թիւ Զ