Քսանմեկերորդ Տարի, 1888

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա


Խմբագրական 1 յունուարի. 1888.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա, էջ 1-5


Կրօնական

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս Էջմիածին.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա, էջ 5-13


Խմբագրական Կրօն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա, էջ 13-17


Խմբագրական Քրիստոսի ծնունդը.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա, էջ 17-23


Բանասիրական

Խմբագրական Ս. Էջմիածնի գրադարան.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա, էջ 23-35


Միաբան Ներսիսեան ծածակագիր.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա, էջ 35-49


Տէն, Հիպոլիտ Միլտոն եւ նորա «Կորուստ դրախտի».
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա, էջ 49-58


Ազգային

Խմբագրական Լուրեր։- Ռուսահայք։- Տաճկահայք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա, էջ 59-61


Խմբագրական Կարսի ս. Նշան եկեղեցւոյ համառօտ հաշիւը, ի 22-ն սեպտեմբերի 1885 ամի մինչ ց15-ն հոկտեմբերի 1887 ամի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա, էջ 61-62


Պաշտօնականք

Խմբագրական Պաշտօնականք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա, էջ 62-64


Խմբագրական Ազդ.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա


Խմբագրական Ծանուցումն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա


Խմբագրական Ազդ.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն. Արարատ ամսագիր կրօնական, բարոյական, պատմական, բանասիրական եւ ազգային.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Ա