Քսանմեկերորդ Տարի, 1888

Թիւ Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Դ


Կրօնական

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս Էջմիածին.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Դ, էջ 197-205


Խմբագրական Ծերութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Դ, էջ 205-215


Բանասիրական

Խմբագրական Ապրիլ 30. 1888 ս. Էջմիածին.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Դ, էջ 216-220


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի գրադարան.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Դ, էջ 220-223


Զաքարեան, Թադէոս Ներսիսեան ծածկագրի առիթով.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Դ, էջ 224-228


Միաբան Նկատողութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Դ, էջ 228-236


Տէն, Հիպոլիտ Միլտոն եւ նորա «Կորուստ դրախտի».
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Դ, էջ 236-253


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Դ, էջ 253-256


Խմբագրական Հաշիւ ելեւմտից Հայուհեաց Բարեգործական Ընկերութեան Թիֆլիզում՝ սկսեալ մարտի 1-ից 1887 թ. ց1-ն մարտի 1888 թ.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Դ, էջ 256-258


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Դ, էջ 258-260


Խմբագրական Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Դ


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Դ