Քսանմեկերորդ Տարի, 1888

Թիւ Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ


Կրօնական

Օրմանեան, Մաղաքիա եպիսկոպոս Էջմիածին.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ, էջ 133-140


Խմբագրական Քրիստոնեան իւր հանգստանալու ժամերում.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ, էջ 141-150


Բանասիրական

Խմբագրական Մարտի 30. 1888 ս. Էջմիածին.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ, էջ 151-155


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի գրադարան.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ, էջ 155-160


Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ, էջ 161-175


Զաքարեանց, Գրիգոր եպիսկոպոս Խոստովանութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ, էջ 175-190


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ, էջ 190


Խմբագրական Յովսեփ Շիշմանեան (Ծերենց).
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ, էջ 191-192


Խմբագրական Ազգային.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ, էջ 192-193


Պաշտօնականք

Խմբագրական Պաշտօնականք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ, էջ 193-194


Խմբագրական Ծանուցումն ի վարչութենէ ճեմարանի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ, էջ 195-196


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ


Խմբագրական Ազդ.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ


Խմբագրական Կարեւոր ծանօթութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Գ