Քսանմեկերորդ Տարի, 1888

Թիւ ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ


Խմբագրական Նորին Օծութիւն Վեհափառ Հայրապետ.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ


Կրօնական

Սահակեանց, Սահակ քահանա Ողորմած Սամարացի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ, էջ 662-675


Պատմական

Պօտտո, Վ. Վերածնութիւն Հայաստանի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ, էջ 675-684


Բանասիրական

Նիմէյիր, Պ. Կիրակուաց հանգստութիւնը եւ նորա նշանակութիւնը առողջութեան համար.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ, էջ 685-694


Խմբագրական Մարդու տարբերութիւնը կենդանուց.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ, էջ 694-701


Ազգային

Խմբագրական Ամենայն Հայոց Վեհափառ Մակար կաթուղիկոսի ճանապարհորդութիւնը.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ, էջ 701-732


Խմբագրական Չորրորդ տարեդարձ Վեհ. Հայրապետի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ, էջ 732-737


Խմբագրական Կ. Պօլսոյ Պատրիարքի առթիւ.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ, էջ 737-738


Խմբագրական Լուրեր.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ, էջ 738-739


Խմբագրական Նուիրատուութիւնք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ, էջ 739-740


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ, էջ 740


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւնք գործադիր-մնայուն յանձնաժողովոյ Կ. Իզմիրյեանց կտակին.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ, էջ 741-742


Խմբագրական Նորին Վեհափառութիւն Ծայրագոյն Պատրիարք Կաթուղիկոսն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ


Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ ԺԱ