Քսանմեկերորդ Տարի, 1888

Թիւ Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Զ


Կրօնական

Մասսիլիոն Եպիսկոպոս Արտաքին պաշտօն Աստուծոյ՝ կամ ծէսեր.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Զ, էջ 325-328


Խմբագրական Յաղագս նուիրակաց սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Զ, էջ 328-339


Բանասիրական

Խմբագրական Առաջնորդող.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Զ, էջ 340-345


Խմբագրական Ս. Էջմիածնի գրադարան.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Զ, էջ 345-370


Տէն, Հիպոլիտ Միլտոն եւ նորա «Կորուստ դրախտի».
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Զ, էջ 370-385


Ազգային

Խմբագրական Լուրեր.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Զ, էջ 385-386


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Զ, էջ 386-388


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Զ


Խմբագրական Ծանուցումն ի Վարչութենէ Ճեմարանի.
Քսանմեկերորդ Տարի, (1888) Թիւ Զ