Քսաներկուերորդ Տարի, 1889

Թիւ Է

Կրօնական

Խմբագրական Աստուծոյ յայտնուիլն՝ ազգերի գլխին եկածի եւ գալիքների մէջ.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Է, էջ 355-364


Բերսիէ, Եվգինիոս Փոքր բաների մասին.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Է, էջ 364-380


Բանասիրական

Խմբագրական Ճեմարանի պատուելի տեսուչ Արշակ Նահապետեանի (այժմ՝ հայր Նահապետ) և երեք ուսումնաւարտների կրօնավորական դասը մտնելու առթիւ.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Է, էջ 380-386


Խմբագրական Կանոնադրութիւն։ Ծանոթութիւն.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Է, էջ 387-405


Յարութիւնեանց, Իսահակ Կրօնի ուսուցումն.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Է, էջ 405-409


Խմբագրական Տեղեկագիր Իզմիրեան կտակի գործադիր մնայուն յանձնաժողովոյ ի հանդիսի Սահակ-Մեսրոպեան մրցանակաբաշխութեան ի 29 յունիսի 1889.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Է, էջ 409-416


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Է, էջ 416-417


Մահագոյժ

Խմբագրական Թադէոս արքեպիսկոպոս Ձիւնական.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Է, էջ 418