Քսաներկուերորդ Տարի, 1889

Թիւ Ա

Կրօնական

Խմբագրական Նոր տարի.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ա, էջ 1-8


Խմբագրական Կեանքի գիտութիւնների հետ անհամաձայն չլինելու եւ միմեանց հետ հաշտեցնելու մասին։- Ի ծնունդն Քրիստոսի.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ա, էջ 8-14


Խմբագրական Մեզանից առաջ եղած մարդոց ու մեր պապերի գործերն.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ա, էջ 14-23


Խմբագրական Համանգղիական եկեղեցական ժողով.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ա, էջ 23-33


Պատմական

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ա, էջ 33-41


Բանասիրական

Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ա, էջ 41-59


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ա, էջ 59-63


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ա, էջ 63-64