Քսաներկուերորդ Տարի, 1889

Թիւ Դ

Կրօնական

Խմբագրական Մարդոց տուած խորհուրդն ու Աստուծոյ կամքը.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Դ, էջ 185-194


Պատմական

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Դ, էջ 194-212


Բանասիրական

Մանդինեան, Սեդրակ Ծեծը դպրոցում.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Դ, էջ 212-227


Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Դ, էջ 227-233


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Դ, էջ 234-236


Խմբագրական Հաշիւ ել եւ մտից Հայուհեաց բարեգործական ընկերութեան Թիֆլիզում սկսեալ մարտի 1-ից 1888 թ. ցմարտի 1-ն 1889 թ.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Դ, էջ 236-238


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Դ, էջ 238-240


Խմբագրական Նուիրատուութիւն.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Դ, էջ 240