Քսաներկուերորդ Տարի, 1889

Թիւ Ե

Կրօնական

Խմբագրական Քրիստոնեան ու ժամանակը.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ե, էջ 241-252


Սահակեանց, Սահակ քահանա Առաջին եւ երկրորդ պատուիրան։ Մի Աստուած եւ կուռքեր.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ե, էջ 253-263


Պատմական

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ե, էջ 263-278


Բանասիրական

Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ե, էջ 279-287


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ե, էջ 287-295


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ե, էջ 296


Մահագոյժ

Խմբագրական Սարգիս Գնունի.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ե, էջ 297-298