Քսաներկուերորդ Տարի, 1889

Թիւ Գ

Կրօնական

Խմբագրական Մարդոց լեզուն.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Գ, էջ 129-139


Պատմական

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Գ, էջ 139-153


Բանասիրական

Մանդինեան, Սեդրակ Ծեծը դպրոցում.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Գ, էջ 154-165


Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Գ, էջ 165-183


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Գ, էջ 183-184


Խմբագրական Նուիրատուութիւնք.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Գ, էջ 184