Քսաներկուերորդ Տարի, 1889

Թիւ ԺԱ

Կրօնական

Խմբագրական Հնազանդութեան մասին.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԱ, էջ 589-607


Բանասիրական

Մանդինեան, Սեդրակ Իրազննական դասեր.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԱ, էջ 607-620


Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԱ, էջ 621-633


Ազգային

Խմբագրական Ս.Աթոռոյս Ճեմարանի ԺԵ րորդ տարեդարձը.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԱ, էջ 634-637


Խմբագրական Ս. Աստուածածնայ պատկերի նուիրումն հայ զօրախմբին.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԱ, էջ 638-640


Յայտարարութիւնք

Խմբագրական Յայտարարութիւնք.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԱ, էջ 640-644