Քսաներկուերորդ Տարի, 1889

Թիւ ԺԲ

Կրօնական

Խմբագրական Ուրախութիւն վայելելը.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԲ, էջ 645-656


Բանասիրական

Մանդինեան, Սեդրակ Իրազննական դասեր.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԲ, էջ 656-684


Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԲ, էջ 684-690


Ազգային

Խմբագրական Յովսէփ Իզմիրեանցի կտակը եւ նորա կատարումը.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԲ, էջ 691-698


Խմբագրական Կարսի հայոց հոգեւոր երկսեռ դպրոցների հոգեբարձութեան եռամեայ հաշիւը 1886-87, 1887-88 եւ 1888-89 ուսումնական տարիների համար.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԲ, էջ 698-701


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս արձակելոց յընթացս 1889 ամի.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԲ, էջ 702-716


Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԲ, էջ 717


Խմբագրական Ցանկ նիւթոց «Արարատ» ամսագրոյ 1889 ամի.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԲ, էջ 717-718


Խմբագրական Նորին Վեհափառութիւն Ծայրագոյն Պատրիարք Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց յայտնէ զգոհունակութիւն.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ ԺԲ