Քսաներկուերորդ Տարի, 1889

Թիւ Թ

Կրօնական

Խմբագրական Մեր հոգու եւ սրտի յուզմունքի վրայ ուղիղ դատողութիւն տալն.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Թ, էջ 475-483


Խմբագրական Ընդհանրական եկեղեցու կազմակերպութիւն, որ տուել են նրան տիեզերական ժողովներն և նորա խանգարումն պապականութեան մէջ.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Թ, էջ 483-490


Բանասիրական

Մանդինեան, Սեդրակ Հայերէն լեզուի դասատուութիւն։ Ծխական ուսումնարաններում.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Թ, էջ 490-520


Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Թ, էջ 521-526


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Թ, էջ 526-528


Խմբագրական Ազդ.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Թ, էջ 528


Մահագոյժ.

Խմբագրական Գրիգոր արքեպիսկոպոս Սագինեանց.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Թ, էջ 529-530


Խմբագրական Յովսէփ ծայրագոյն վարդապետ Փինաչեան.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Թ, էջ 530