Քսաներկուերորդ Տարի, 1889

Թիւ Ը

Կրօնական

Խմբագրական Թէ ի՜նչպէս է դատում Աստուած աշխարհիս ազգերին.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ը, էջ 419-428


Խմբագրական Կրօնի դասատուութիւն.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ը, էջ 428-444


Բանասիրական

Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ը, էջ 445-466


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ը, էջ 466-472


Խմբագրական Համառօտ հաշիւ մտից և ելից եկեղ.-ծխական միդասեան երկսեռ ուսումնարանի Հայոց Դարբանդու, յընթացս 1888-89 ուսում. շրջանի.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ը, էջ 473-474


Խմբագրական Վրիպակ.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Ը, էջ 474