Քսաներկուերորդ Տարի, 1889

Թիւ Զ

Կրօնական

Խմբագրական Ազգերի գլխին եկածն ու գալիքը.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Զ, էջ 299-307


Պատմական

Մուրատեանց, Պօղոս Յ. Նկարագիր Ս. Յովհաննու վանուց եւ վիճակի նորին Բագրեւանդայ.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Զ, էջ 308-321


Բանասիրական

Քաջբերունի Ճանապարհորդական նկատողութիւնք.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Զ, էջ 321-335


Յարութիւնեանց, Իսահակ Կրօնի ուսուցումն.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Զ, էջ 335-352


Ազգային

Խմբագրական Ազգային.
Քսաներկուերորդ Տարի, (1889) Թիւ Զ, էջ 353-354