Քսաներեքերրորդ Տարի, 1890

Թիւ Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Բ


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարան Ս.Էջմիածնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Բ


Կրօնական

Խմբագրական Յաղագս անձնասպանութեան.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Բ, էջ 57-88


Բանասիրական

Մանդինեան, Ս. Մայրենի լեզու.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Բ, էջ 88-101


Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Բ, էջ 102-110


Մահագոյժ

Խմբագրական Յովսէփ աւագ քահանայ Կոստանեանց.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Բ, էջ 111-112


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Բ