Քսաներեքերրորդ Տարի, 1890

Թիւ Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Դ


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարան Ս.Էջմիածնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Դ


Խմբագրական Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Դ, էջ 169


Կրօնական

Բերսիէ Պօղոս առաքեալի տեսիլը.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Դ, էջ 170-189


Բանասիրական

Մանդինեան, Ս. Մայրենի լեզու.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Դ, էջ 189-205


Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Դ, էջ 205-217


Խմբագրական Դէօլլինգէր.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Դ, էջ 217-218


Խմբագրական Քարոզիչ Բերսիէ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Դ, էջ 218-219


Ազգային

Խմբագրական Ս.Էջմիածնի մատենադարանը.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Դ, էջ 219-221


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք յօրագրութեանց Սինօդի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Դ, էջ 221-223


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Դ, էջ 223


Խմբագրական Սխալանք.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Դ, էջ 223-224


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Դ