Քսաներեքերրորդ Տարի, 1890

Թիւ Գ

Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Գ


Խմբագրական Ցուցակ վաճառելի մատենից.Գրատան տպարան Ս.Էջմիածնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Գ


Խմբագրական Օրհնութիւն Սրբալոյս Միւռօնի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Գ, էջ 113


Կրօնական

Գ.Ս. Սուրբ Լուսաւորիչ եւ Հայաստանեայց ս. եկեղեցի.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Գ, էջ 114-129


Խմբագրական Քրիստոնէի միայնութիւնը.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Գ, էջ 129-144


Բանասիրական

Մանդինեան, Ս. Մայրենի լեզու.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Գ, էջ 144-154


Մովսէսեան, Յուսիկ վարդապետ Կարսի վիճակի հնութիւնների մասին համառօտ տեղեկութիւններ.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Գ, էջ 155-162


Ազգային

Խմբագրական Ի զգուշութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Գ, էջ 162-167


Պաշտօնականք

Խմբագրական Քաղուածք կոնդակաց Վեհափառ Հայրապետի ազգիս.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Գ, էջ 167


Մահագոյժ

Խմբագրական Սերովբէ եպիսկոպոս Արարատեան,վանահայր Երնջակայ Ս. Կարապետի վանուց.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Գ, էջ 168


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Քսաներեքերրորդ Տարի, (1890) Թիւ Գ